Skriv dit barn op til Bakkely

Er du/I sikker på, at Bakkely er det helt rigtige sted for dit/jeres barn?

Så udskriv de 3 dokumenter her til højre, udfyld dem og enten send eller aflever dem til Bakkely. Det er muligt at udfylde indmeldelsesblanket og samtykkeerklæring i Adobe Acrobat inden udskrivning og underskrift

Blanketterne må af hensyn til datasikkerhed ikke mailes til børnehaven.

Da børnehaven er privat, skal indmeldelsen gå direkte til børnehaven og ikke via pladsanvisningen.

Depositum på venteliste

Ved ønske om opskrivning af barn/børn på venteliste til Naturbørnehaven Bakkely, foreligger der krav om indbetaling af et depositum på kr. 500,-.

Uanset om der skrives et eller flere børn op på ventelisten, så er depositummet kr. 500,- pr. barn.

Denne indbetaling bliver fratrukket den første månedlige betaling, og har udelukkende til formål at sikre forældre-motivation for en reel venteliste til Naturbørnehaven Bakkely.

Samtykkeerklæring

Vi har udfærdiget en samtykkeerklæring i forhold til offentliggørelse af billeder på vores hjemmeside, ophæng af sedler i børnehaven mm. Denne vil blive sende elektronisk til jer, når jeres barns indmeldelse er godkendt.

Hvad sker der derefter

Når vi modtager indmeldelsesblanketten, sender vi en bekræftelse herpå. Hvis dit barn bliver optaget i Bakkely sender vi ca. en mdr. før opstart informationsmateriale mv.

Endelig bekræftelse på hvornår barnet kan begynde gives ca. 3 måneder før opstart.

Vi forventer, at forældre og barn besøger Bakkely ca. 1- 2 uger før opstart, hvor nærmere forhold om indkøring aftales.

Det altid hyggeligt, hvis I har mulighed for at komme på besøg enten i dagligdagen, til åbent-hus dage eller høstmarked, så vi stille og roligt kan lære hinanden at kende inden opstart. Dette er også en oplagt mulighed for jer til at se børnehaven an, og fornemme om det nu også er et sted for jer.

Har du/I spørgsmål, så kontakt gerne børnehaveleder Evy Rye på tlf. 86 51 15 67 eller mail: bakkely@outlook.dk

Børnene kan begynde i børnehaven i den måned de fylder 3 år eller efter aftale.

Der gives søskenderabat og der kan på lige fod med andre institutioner søges om friplads. (Se regler for friplads på Skanderborg Kommunes hjemmeside)  Det er vores mål, at følge det kommunale prisniveau for børnepasning.

Dokumenter til udskrift og underskrivning

Indmeldes blanket
Forældrekontrakt
Depositum

Andre sider der kunne være relevante:
Generelt om Bakkely  |  Hverdagen i Bakkely  |  Værdigrundlag