Årshjul og læreplaner

Her nedenfor kan du se årshjulet for Naturbørnehaven Bakkely. Her kan du få et overblik over, hvilke arrangementer der afholdes i løbet af et år. Nogle af arrangementerne står børnehaven for at arrangere og andre er det Aktivitetsrådet der står for.

Årshjul Naturbørnehaven Bakkely
Årshjul Naturbørnehaven Bakkely
Læreplans blomsten
Læreplans blomsten

I Bakkely arbejder vi selvfølgelig også efter Den styrkede pædagogiske læreplan. Den bidrager til en fælles forståelse af det pædagogiske værdigrundlag i dagtilbud og skaber en fælles retning for det pædagogiske arbejde. Nedenfor ses læreplans blomsten alle institutioner arbejder efter. Her på siden er der også mulighed for at og  læse om, hvordan vi arbejder med lærerplanerne og inklusion i Bakkely.

Læs gældende læreplan hos Bakkely

Sådan arbejder vi med inklusion (download) hos Bakkely