Generel info

Naturbørnehaven Bakkely Logo

Bakkely er en naturbørnehave beliggende i Stilling ved Skanderborg. Vi har plads til ca. 28 børn i alderen ca. 3 – 6 år.
Vi modtager børn fra den måned de er fyldt 3 år eller efter aftale.

Der gives søskenderabat og der kan på lige fod med andre institutioner søges om friplads. (Se regler for friplads på Skanderborg Kommunes hjemmeside)  Det er vores mål, at følge det kommunale prisniveau for børnepasning.

Åbningstider:

Mandag – torsdag: kl. 6.30-17

Fredag: kl. 6.30-16

Bakkely har følgende lukkedage uden mulighed for pasning: uge 29 og 30, dagen efter Kr, Himmelfartsdag, Grundlovsdag, de 3 dage inden Påske, juleaftensdag, nytårsaftensdag og dagene mellem jul og nytår.

Når Bakkely holder ferielukket i ugerne 7, 28, 31 og 42 samarbejder vi med Børnehaven Bifrost, hvor der er pasningstilbud, altid ifølge et personale fra Bakkely.

Indskrivning  og optagelse 

Når evt. kommende forældre kontakter børnehaven, sender vi informationsmateriale og opfordre til at de besøger Bakkely sammen med deres barn. Efter ansøgning om optagelse, modtager forældrene svar med forventet start dato. Den endelig bekræftelse gives senest et måned før opstart.
Vi forventer at forældre og barn besøger Bakkely ca. 1- 2 uger før opstart, hvor nærmere forhold om indkøring aftales.  

Anmodning om optagelse 

Ansøgning om optagelse sker på en blanket, som du kan rekvirere her på hjemmesiden eller ved at kontakte børnehaveleder Evy enten på tlf. nr. 86 51 15 67 eller pr. mail: bakkely@outlook.dk

Åben børnehave 

Bakkely er en naturbørnehave i smukke omgivelser og vi er stolte af vores børnehave. Derfor vil vi bla. gerne have besøg af dagplejen og andre børneinstitutioner.  Det er altid spændende at møde kollegaer og udveksle tanker og ideer. I er altid velkommen til at kigge forbi, men det er en god ide at ringe først, da vi ofte er på tur.

Pædagogisk Psykologisk Rådgivning

PPR står til rådighed med ekspertise i forhold til børn, der har vanskeligheder af forskellig art. Talekonsulent og psykolog er tilknyttet PPR. Henvisning til PPR forgår altid i tæt samarbejde med forældrene til barnet.

Skriv et svar