Skriv dit barn op til Bakkely

Udskriv indmeldelsesblanket og Forældrekontrakt, udfyld og send/aflever det i børnehaven. Derudover skal der indbetales Depositum sammen med opskrivningen af dit barn.

Disse 3 dokumenter skal udskrives og indsendes. Det er muligt at udfylde indmeldelsesblanket og samtykkeerklæring i Adobe Acrobat inden udskrivning og underskrift.

Blanketterne må, af hensyn til datasikkerhed, ikke mailes til børnehaven.

Vi har udfærdiget en samtykkeerklæring, i forhold til offentliggørelse af billeder på vores hjemmeside, ophæng af sedler i børnehaven mm. Denne vil blive sende elektronisk til jer når jeres barns indmelding er godkendt.

Da børnehaven er privat, skal indmeldelsen gå direkte til børnehaven og ikke via pladsanvisningen.

Har du spørgsmål, så kontakt gerne børnehaveleder Evy Rye på tlf. 86 51 15 67 eller mail: bakkely@outlook.dk

Børnene kan starte i børnehaven fra den måned de er fyldt 3 år eller efter aftale.

Der gives søskenderabat og der kan på lige fod med andre institutioner søges om friplads. (Se regler for friplads på Skanderborg Kommunes hjemmeside)  Det er vores mål, at følge det kommunale prisniveau for børnepasning.

Hvad sker der derefter. 

Når vi modtager indmeldelsesblanketten, sender vi en bekræftelse herpå, samt lidt informationsmateriale.

Endelig bekræftelse på hvornår barnet kan starte gives senest et måned før opstart.

Vi forventer at forældre og barn besøger Bakkely ca. 1- 2 uger før opstart, hvor nærmere forhold om indkøring aftales.

Og så er det altid hyggeligt, hvis I har mulighed for at komme på besøg enten i dagligdagen eller åbent-hus dage eller høstmarked. Så kan vi stille og roligt lære hinanden at kende   

Skriv et svar