Velkommen til Naturbørnehaven Bakkely

Velkommen til Naturbørnehaven Bakkely

Naturbørnehaven Bakkely er en privat institution i Skanderborg kommune og er med sin normering på 30 børn den mindste børnehave i Stilling. Børnehaven har et fint lille hus og en kæmpestor “legeplads” med både trillebakker, klatretræer, bærbuske, køkkenhave, mudderbakke og mere traditionelle legepladsinstallationer.

Bakkely er en af få naturbørnehaver i Skanderborg kommune og er i 2013 overgået til privat institution.

Kig endelig rundt på vores side. Hvis der er nogle oplysninger, du ikke kan finde, er du velkommen til at kontakte vores daglige Leder Evy Rye på bakkely@outlook.dk

Se videoer fra Naturbørnehaven Bakkely

I denne nye video kan du se lidt af omgivelserne omkring Naturbørnehaven Bakkely.

I denne lidt ældre video ses lidt af hverdagen i Bakkely.

Generel info

I Naturbørnehaven Bakkely er vi stolte af vores børnehave og vil meget gerne vise den frem, til alle der har lyst. Derfor skal du/I være velkommen til, at lægge vejen forbi både sammen med, eller uden jeres barn for at se børnehaven og omgivelserne.

Vi kan også anbefale en tur til rastepladsen lige bag børnehaven, hvor I kan nyde udsigten over Stilling-Solbjerg sø. I sommermånederne vil der også gå dyr på markerne omkring børnehaven.

Vigtigt omkring ferie og lukkedage

Vi gør hvad vi kan, for at være tilgængelige, når forældrene har brug for pasning, men vigtigst for os er, at opretholde den gode normering for børnene med faste voksne, aktiviteter, nærvær og tryghed i vante rammer. Derfor har vi følgende lukkedage, hvor der ikke er mulighed for pasning.

– Dagen efter Kr. Himmelfartsdag
– Grundlovsdag
– De 3 dage inden Påske
– Juleaftensdag
– Dagene mellem jul og nytår
– Nytårsaftensdag
Sommerferie:
2022: Ugerne 28, 29, 30
2023: Ugerne 28, 29, 30

I uge 7 og 42 har børnehaven åbent med pasning i Bakkely.  Her vil der være kapacitet til 15 børn, efter forudgående tilmelding til lederen. Pasningen vil blive foretager af de faste voksne.

Venteliste

Der er altid plads på ventelisten til nye børn i Bakkely.
Når det er tid til at finde ud af hvilke børn, der skal begynde i det følgende kalenderår, udvælges sådan at børnene begynder spredt hen over året og så der er en ligelig fordeling mellem drenge og piger.

Specifikke ønsker fra Bakkely:

Der er plads til et barn fra årgang 2017 – gerne en dreng.

Kontakt børnehaven for mere information, eller læs mere her.


Åbent hus og høstmarked

I Bakkely har vi tradition for at holde åbent hus en lørdag i enten marts eller april. Her vil der være mulighed for at komme og se vores skønne børnehave, få rundvisning af en fra personalet og snakke med en eller flere forældre til nuværende Bakkely børn.

2.søndag i september holder vi høstmarked, hvor der vil være de samme muligheder som til åbent hus. Der ud over sælger vi Bakkely marmelade, hvor pengene fra salget går tud udflugter for børnene.

Følg med på vores Facebook side, hvor vi laver opdateringer når vi nærmer os.