Bestyrelsen

Bestyrelsen i Naturbørnehaven Bakkely består af 5 forældrerepræsentanter, 1 medarbejderrepræsentant samt lederen af Bakkely. Forældrerepræsentanterne vælges for to år ad gangen på vores årlige generalforsamling i marts. Det ene år er 2 på valg, det efterfølgende år er 3 på valg. Der ud over vælges to suppleanter for et år.

Spørgsmål omkring børnehaven kan rettes til formand eller daglig leder Evy, tlf. 86511567

Læs også om børnehavens aktivitetsråd og personalet.

 

Bestyrelsen består for nuværende af følgende medlemmer:

Eva Sherson
Bestyrelsesformand Eva Sherson (mor til Eskil)
Stine Marie Aaby (mor til Edith)
Kasserer Jakob Farver-Vestergaard (Far til Thea)
Tania Laursen (mor til Mikkel)
Helle Fjelding
Helle Fjelding (mor til Frej)

Thomas Yde (far til Andreas)(Suppleant)
Andreas Carstensen (far til Chris)(Suppleant)

Berit - Medarbejderrepræsentant
Berit - Medarbejderrepræsentant
Evy - Pædagog & Leder
Evy - Pædagog & Leder