Bestyrelsen

Bestyrelsen i Naturbørnehaven Bakkely består af 5 forældrerepræsentanter, 1 medarbejderrepræsentant samt lederen af Bakkely. Forældrerepræsentanterne vælges for to år ad gangen på vores årlige generalforsamling i marts. Det ene år er 2 på valg, det efterfølgende år er 3 på valg. Der ud over vælges to suppleanter for et år.

Spørgsmål omkring børnehaven kan rettes til formand eller daglig leder Evy, tlf. 86511567

Læs også om børnehavens aktivitetsråd og personalet.

 

Bestyrelsen består for nuværende af følgende medlemmer:

Bestyrelsesformand: Trine Jensen (mor til Arthur B)
Suppleant: Signe Hanghøj (mor til Frida)
Kasserer: Nikolaj Stenberg (far til Gabriel og Filip)
Suppleant: Bo Biller (far til Viggo)
Line Oest Balmer (mor til Kira)

Mogens Vilumsen (far til Arthur)

Evy - Pædagog & Leder
Evy - Pædagog & Leder