Mål & Forventninger

Naturbørnehavens målsætning:

Vedrørende børnene:

 • At give det enkelte barn omsorg og tryghed.
 • Skabe en rytme, så hverdagen er genkendelig.
 • Have en god indsigt i det enkelte barns behov og udvikling og støtte barnet ud fra dette.
 • At det enkelte barns sanser tilgodeses og udvikles.

Børn, der får lejlighed til at gøre erfaringer i naturen, udvikler deres sanser, motorik og evne til opmærksomhed.

 • At udvikle det enkelte barns sociale kompetence.
 • Styrke barnets indlevelsesevne.
 • Hjælpe børnene med at løse evt. konflikter.
 • Respekt og tolerance for det enkelte barn.
 • Prioritere leg.
 • Styrke barnets sproglige udvikling.

Vedrørende forældrene:

 • At have et godt forældresamarbejde.
 • Åbenhed.
 • God formidling begge veje.
 • Være vejledende og støttende for forældre.

Vedrørende personalet:

 • At have et godt personalesamarbejde.
 • At have en fælles pædagogisk målsætning.
 • Der skal være faglig udvikling.
 • Styrke det sociale samvær.

Gensidige forventninger:

Forældrene kan forvente, at børnehaven:

 • Arbejder målrettet efter børnehavens målsætninger.
 • Skaber de bedste betingelser for det enkelte barns udvikling ud fra de ressourcer, vi har til rådighed.
 • Er opmærksomme på, om jeres barn trives i børnehaven.
 • Giver daglig information via opslagstavlerne.
 • Informerer jer, hvis vi vurderer, at jeres barn har problemer.
 • Er lydhør over for evt. kritik.
 • Hvis jeres barn bruger ble, forholdsvis hurtigt vil gå ind i et samarbejde med jer om, at jeres barn kommer af med bleen. Dette bl.a. fordi faciliteterne til blebørn ikke er optimale i børnehaven.

Børnehaven forventer:

 • At I har tillid til, at vi vil jeres barn det bedste.
 • At I er opmærksomme på, hvad der står på opslagstavlerne, samt de sedler, som jeres barn får med hjem.
 • At jeres barn er klædt på til udfoldelse inde som ude.
 • At jeres barn, når vi skal på tur, har en rygsæk, som passer til barnet og kan spændes foran.
 • At I giver os besked, hvis der sker noget i familien, som påvirker jeres barn.
 • At jeres barn holder ferie og fridage.
 • At I svarer på forespørgsler om ferie osv.. af hensyn til vores arbejdstilrettelæggelse.
 • At I er loyale over for børnehaven i børnenes påhør.
 • At I kommer til os, hvis der er noget, I ikke forstår eller er utilfredse med.
 • At vi får evt. kritik fra jer og ikke som rygter ude i byen.
 • At I bidrager til et positivt samarbejde.
 • At I, så vidt det er muligt, møder op til de arrangementer, der arrangeres af børnehaven.
 • At det er jer, der har ansvaret for jeres barn, når I er i børnehaven.
 • At I hjælper med at huske jeres barn på, at det skal deltage i oprydning, inden I går hjem, så vi kan få nogle gode vaner omkring dette.
 • At I ikke benytter mobiltelefoner i børnehaven, da vi mener, at det er børnene, der skal være fokus på.