Mål & forventninger til børn og forældre i Bakkely

Da Bakkely er en lille børnehave, hvor forældrene har mulighed for, at have indflydelse og forholde sig både positivt og kritisk til det vi gør i hverdagen, har vi selvfølgelig en idé til, hvordan vi får det bedste frem i hinanden og får udnyttes alles styrker.

Bakkely er kun det forældrene gør den til og bliver ikke bedre end det engagement, der ligges i den. Så derfor vil vi gerne dele vores mål og forventninger med jer allerede nu.

Naturbørnehavens målsætning:

Vedrørende børnene

 • At give det enkelte barn omsorg og tryghed
 • Skabe en rytme så hverdagen er genkendelig
 • Have en god indsigt i det enkelte barns behov og udvikling og støtte barnet ud fra dette
 • At det enkelte barns sanser tilgodeses og udvikles

Børn, der får lejlighed til at gøre erfaringer i naturen, udvikler deres sanser, motorik og evne til opmærksomhed.

 • At udvikle det enkelte barns sociale kompetence
 • Styrke barnets indlevelsesevne
 • Hjælpe børnene med at løse evt. konflikter
 • Respekt og tolerance for det enkelte barn
 • Prioritere leg
 • Styrke barnets sproglige udvikling

Vedrørende forældrene

 • At have et godt forældresamarbejde
 • Åbenhed
 • God formidling begge veje
 • Være vejledende og støttende for forældre

Vedrørende personalet

 • At have et godt personalesamarbejde
 • At have en fælles pædagogisk målsætning
 • Der skal være faglig udvikling
 • Styrke det sociale samvær

Gensidige forventninger

Forældrene kan forvente, at børnehaven:

 • Arbejder målrettet efter børnehavens målsætninger
 • Skaber de bedste betingelser for det enkelte barns udvikling ud fra de ressourcer, vi har til rådighed
 • Er opmærksomme på, om jeres barn trives i børnehaven
 • Giver daglig information via opslagstavlerne
 • Informerer jer, hvis vi vurderer, at jeres barn har problemer
 • Er lydhør over for evt. kritik
 • Hvis jeres barn bruger ble, forholdsvis hurtigt vil gå ind i et samarbejde med jer om, at jeres barn kommer af med bleen. Dette bl.a. fordi faciliteterne til blebørn ikke er optimale i børnehaven

Børnehaven forventer

 • At I har tillid til, at vi vil jeres barn det bedste
 • At I er opmærksomme på, hvad der står på opslagstavlerne, samt de sedler, som jeres barn får med hjem
 • At jeres barn er klædt på til udfoldelse inde som ude
 • At jeres barn, når vi skal på tur, har en rygsæk, som passer til barnet og kan spændes foran
 • At I giver os besked, hvis der sker noget i familien, som påvirker jeres barn
 • At jeres barn holder ferie og fridage
 • At I svarer på forespørgsler om ferie osv.. af hensyn til vores arbejdstilrettelæggelse
 • At I er loyale over for børnehaven i børnenes påhør
 • At I kommer til os, hvis der er noget, I ikke forstår eller er utilfredse med
 • At vi får evt. kritik fra jer og ikke som rygter ude i byen
 • At I bidrager til et positivt samarbejde
 • At I, så vidt det er muligt, møder op til de arrangementer, der arrangeres af børnehaven
 • At det er jer, der har ansvaret for jeres barn, når I er i børnehaven
 • At I hjælper med at huske jeres barn på, at det skal deltage i oprydning, inden I går hjem, så vi kan få nogle gode vaner omkring dette
 • At I ikke benytter mobiltelefoner i børnehaven, da vi mener, at det er børnene, der skal være fokus på

Andre sider der kunne være relevante:
Værdigrundlag  |  Skriv dit barn op  |  Hverdagen i Bakkely