Hvorfor vælge en Naturbørnehave?

Hvad siger forskningen?
Her en links til artikler omkring børn, udeliv, natur og bevægelse og disses indvirkning på børns trivsel, udvikling og forudsætning for læring.
 
 
Læring i naturen – Skovbørn lærer mere
 
Citater fra artiklen:
 • I projekt Udeleg havde vi en kontrolgruppe af børn i institutionen, som blev testet i forhold til de børn, der var ude. Det viste sig jo, at børnene i udegrupperne klarede sig bedst. De var mere udholdende og bedre til at koncentrere sig om de øvelser, de skulle lave
 • Testresultaterne fra projekt Udeleg viste blandt andet, at udebørnene var markant bedre til balancegang, krydsklap (som tester børnenes koordination mellem arme og ben), længde- og højdehop.
 • En væsentlig forskel er, at der stort set ikke bliver skældt ud i skovgrupperne. Det er der ikke behov for, fordi der er rum nok til, at alle kan være der
 • En anden fordel ved at være i skoven er, at børnene lærer på en anden og mere sansebetinget måde
 • At skovbørn er bedre til at koncentrere sig, bedre motorisk og mindre syge er også dokumenteret i den svenske undersøgelse “Ute på Dagis”, som har været inspirationskilde for Toftegårdens projekter.
 
Skovbørnehaver; Udeliv er bare bedre
 
Citater fra artiklen:
 • Børn i skovbørnehaver er mestre til at finde på. De er markant bedre end deres jævnaldrende i “almindelige” børnehaver.Også når det gælder motorik, opmærksomhed og sygefravær, har udebørnene førertrøjen på. Det dokumenterer en dansk undersøgelse for første gang
 
Krop og bevægelse: Børn med jord i hovedet er kloge
 
Citater fra artiklen:
 • Børn skal hoppe, trille, klatre og have lov til at blive beskidte. Det bliver de kloge af
 • Pædagogerne skal fortælle forældrene, at børn med jord i hovedet bliver kloge børn. Og hvis børn leger med mudder og graver i jorden, får de en sanseoplevelse, som udvikler deres hjerner, så de senere kan lære at stave og regne. De skal sige, at børn har krav på at falde og slå sig, få blå mærker og snitte sig lidt i fingeren, for det skaber forudsætningerne for et godt liv.
Krop og bevægelse – træn de tre vigtige primær sanser og Slip legen fri
og
 
Citataer fra undersøgelsen “Tidlig indsats” og artiklen:
 • Børns motorik bliver bedre, hvis de tre primære sanser stimuleres. Derfor vil de to forskere bag forsøget ‘Tidligere indsats’ have udbredt viden om sanserne, og hvad der skal til for, at de udvikles optimalt.
 • Det er livsvigtigt at lege, tumle, sanse og eksperimentere for at lære verden og ens medmennesker at kende. Leg udvikler børns grundmotorik og er afgørende for at man bliver god til at lære og udvikle sig alsidigt senere i livet.
 • De tre primære sanser, labyrintsansen, følesansen og stillingssansen, er vigtige for et menneskes motoriske udvikling og for indlæringen af færdigheder senere i livet.
 • “En dansk baby, der enten ligger stille eller sidder for meget i en stol, får – sammenlignet med en afrikansk baby, der hænger på moderen hele det første år – slet ikke skvulpet væskerne i buegangene tilstrækkeligt. Når børn vokser, får de hele tiden et nyt tyngdepunkt og skal finde en ny balance. Derfor er de nødt til at træne sanserne hele tiden. Vi er alt for stille med børn i alle aldre. Der skal gynger eller hængekøjer ind i hjemmene og institutionerne, både inde og ude. Vi skal have lavet vores legemiljøer om, for de er alt for pæne, som de er.”
Krop og bevægelse – Kolbøtter og svingture giver børn selvtillid
 
Citater fra artiklen:
 • “Og så skal børn ikke sidde så meget, som mange gør i dag.
  Jeg ville ønske, at autostole sad naglet fast i bilen. Mange små børn sidder nærmest konstant i sådan en – hvad enten de sover eller er vågne”
 • “Små daglige lege kan på kort tid gøre motorisk usikre børn selvkørende og sikre.En daglig svingtur, et par kolbøtter og en omgang rullen rundt på gulvet kan være en gave for livet til dit barn”.
Krop og bevægelse – Budskabet er enkelt: Gå ud og leg 
 
Citater fra artiklen:
 • “Lad ungerne lege på sten og skrænter, så skal deres sanser og motorik nok udvikle sig, lover bevægelseskonsulent.”
 • “Børn skal ikke træne eller lave øvelser, medmindre der er noget galt. Børn skal lege. De skal ikke lære at lege af de voksne, men bare slippes løs i nogle inspirerende og udfordrende omgivelser. Så udvikler deres motorik sig af sig selv«, siger Anne Brodersen, som er bevægelseskonsulent og tidligere idræts- og seminarielærer”.
 
Om børn & natur
 
Citater fra artiklen:
 • Børn har brug for naturen – og naturen har brug for børnene. Børn, der oplever naturen, er sunde, glade, kloge og fantasifulde. Desuden vokser de med stor sandsynlighed op som ansvarlig voksne, der benytter og beskytter naturen.
 
Natur og bevægelse – Haser i skoven

Af Bente Petersen. 1996

http://www.motorikognatur.dk/16.html 

 • En undersøgelse der registrerer forskellen i længden i hasemusklerne hos børn fra naturbørnehave og almindelig børnehave.
 • Endvidere påvises effekten af dels aktiv og passiv træning i begge grupper.

Metode:

Måling af haselængde og psykiske variable.

 Resultater:
– Skovbørnehavernes børn havde i udgangspunktet længere haser end andre børn.

– Skovhavebørnene havde ikke højere psyko – sociale værdier end øvrige børn.

– Alle høje psyko – sociale værdier har sammenhæng med lange haser på tværs af institutionstype.

– Både aktiv og passiv træning hjælper. Især passiv.

– Der er en tæt sammenhæng mellem krop, psyke og sociale forhold.

 Natur og naturfænomener
Dansk Center for Undervisningsmiljø er et videnscenter om undervisningsmiljø på uddannelsessteder og børnemiljø i dagtilbud
 
Citater fra artiklen:
 • Natur og naturfænomener er et tema, som rummer rig mulighed for leg, læring og udvikling. Mangeartede naturoplevelser skaber grundlag for børns forståelse af deres omverden og en senere stillingtagen til eksempelvis miljøspørgsmål samt en interesse for og en viden om naturen.
 • Oplevelser i naturen udvikler børn følelsesmæssigt, mentalt og fysisk. 
 De Grønne Spirer
 • Find på de Grønne Spirers hjemmeside flere links til forskning og inspirationsmateriale – blandt andet naturkanon for børnehavebørn.

Udsnit fra hjemmesiden:

 • Projekt udeleg

Lise Lamprecht, Susse Mohr Markmann og Flemming Tybjerg. Frøbelseminariet og Odense Socialpædagogiske Seminarum. 2001 med undertitlen:
 • Naturens betydning for menneskets udvikling, samt dets fysiske og psykiske velbefindende.

I undersøgelsen testes en gruppe børn for deres motoriske evner i en række øvelser. Samtidig vurderes øvelsernes egnethed.
Undersøgelsen viser, at udegruppens børn generelt er bedre i alle øvelserne. Især balanceevne, muskelstyrke i benene samt evnen til at koordinere arme og ben. Forfatterne konkluderer, at en daglig færden i naturen har betydning for udvikling af børnenes bevægelsesmønstre, styrke og motoriske færdigheder.

Skriv et svar