Bestyrelsen Naturbørnehaven Bakkely

Bestyrelsen i Naturbørnehaven Bakkely, består af 5 forældrerepræsentanter, 1 medarbejder repræsentant, samt lederen af Bakkely. Forældrerepræsentanterne vælges for to år ad gangen på vores årlige generalforsamling i marts. Det ene år er 2 på valg, det efterfølgende år er 3 på valg. Der ud over vælges to suppleanter for et år.

Bestyrelsen består for nuværende af følgende medlemmer:

Spørgsmål kan rettes til formand eller daglig leder Evy, tlf. 86511567

 

Læs også om børnehavens aktivitetsråd.

Skriv et svar